We help the world growing since 2000

Kennede-den zarýad berilýän janköýer

Gysga düşündiriş:

Bu gaty gowy ——- Janköýer pes tizlikde bir hepde töweregi işläp biler.Iki gün orta tizlikde we 15 sagat ýokary tizlikde

Çeýe janköýer - ýabany ýerdäki kiçijik otagyňyza ajaýyp howa akymyny döretmek üçin janköýer bedenini sazlap bilersiňiz.

Taymer - ýatanyňyzda köp howa akymynyň zerurlygy bolmadyk wagty energiýany tygşytlamaga kömek etmek üçin

Uly tutawaç we gök reňk - düşelge gurşawyňyza laýyk gelýär, oňa agyr we ygtybarly önüm täsirini berýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler:

Düzülip bilinýän janköýer tizligi: pes / orta / ýokary.Dürli gurşawda we dürli temperaturada has köp saýlaw ediň.Iň şahsylaşdyrylan ulanyjy tejribesini size getirmek.

Gowy hilli batareýa: özümiz öndüren litum ýa-da gurşun-kislotaly batareýany ulanýarys, hil we bir ýyl kepillik berip biler.

Energiýa tygşytlaýyş tehnologiýasy: Kondisionerler we beýleki diň janköýerleri bilen deňeşdirilende, janköýerlerimiz has tygşytly we energiýa tygşytlaýarlar.Mundan başga-da, janköýerlerimiz otagyňyzyň howa akymyny aýlap bilýändigi üçin has saglyga amatly.

5216HRB (1)

DC tehnologiýasy we energiýa tygşytlylygy: Bu sessiz janköýer super energiýa tygşytly!Bu stol janköýeri, iň oňat energiýa tygşytlaýjy, asuda we uzak ömri bolan iň ösen DC motoryny saýlaýar.Kuwwat sarp edilişi bary-ýogy 3-24W, bu bolsa 330 sagat üznüksiz ulanmak (iň az sazlamak) üçin diňe 1 kWt sagat gerekdigini aňladýar, bu bolsa AC motor janköýerleri bilen deňeşdirilende elektrik energiýasynyň 80% -ini tygşytlap biler!Mundan başga-da, bu sowadyjy fanaty kondisioner bilen ulanyň, kondisioneriň 80% netijeliligini ýokarlandyrar!

Bedatylýan otag üçin Ultra Quiet Fan: Iň ýokary howa akymy bilen bu ykjam stol janköýeri ähli islegleriňizi doly kanagatlandyryp biler.DC tehnologiýasy bilen işleýän elektrik fanaty, rahat ýatmak üçin otagy sessiz sowatmak üçin gaty ümsüm we täsirli.Gykylyk derejesi 25dB-den pes, gürleýän derýa ýa-da ýatylýan otag, çagalar otaglary we ofisleri üçin ajaýyp pyşyrdyga deňdir.Bu ümsüm janköýer azajyk uklaýanlar, garrylar we çagalar üçin amatly, size süýji düýş görüň.

Specörite parametrler

Gaýtadan zarýad berilýän 16 ”yrgyldadýan 3 tizlikli uzakdan dolandyrmak 3-in-1 fanaty

Janköýeriň ululygy: 16 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: 1-7 sagat taýmer

Batareýa: 2x 6V 4500mAh zarýad berilýän gurşun-kislota batareýalary

LED lampa: LED gijeki yşyk

Windel tertibi: Adaty

Uzakdan: Uzakdan dolandyrmak bilen

Kuwwatlylygy: .ok

3-in-1: 3 görnüşli beýiklik islege bagly

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş we zarýad

AC ýa-da DC: AC / DC
Gaplamak: 1 sany / guty, 2 sany / karton
Kartonyň ululygy: 60.2x34.5x50,8 sm

Zarýad berilýän 12 ”yrgyldadýan 3 tizlikli stol fanaty

Janköýeriň ululygy: 12 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: .ok

Batareýa: 2x 4V 3000mAh zarýad berilýän gurşun-kislota batareýalary

LED lampa: LED gijeki yşyk

Kuwwatlylygy: .ok

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş we zarýad

AC ýa-da DC: AC / DC

Gaplamak: 1 sany / guty, 2 sany / karton

Kartonyň ululygy: 51.5x35.5x36.2 sm

LED çyrasy bilen litiý batareýasyna zarýad berilýän 3 tizlik yrgyldadýan 9 ”stol fanaty

Janköýeriň ululygy: 9 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa (çep we sag tarap)

Hasaplaýjy: .ok

Batareýa: 7.4V 3600mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

LED lampa: 12PCS 0.1W LED yşyk

Kuwwatlylygy: .ok

Kabel ýa-da wilka: 1 metr adaty iki tegelek pin kabeli

AC ýa-da DC: AC / DC

Gaplamak: 1 sany / guty, 4 sany / karton

Kartonyň ululygy: 56.5x37.5x41.1 sm


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler