We help the world growing since 2000

Öýde ulanmak üçin gijeki yşykly LED stol çyrasy

Gysga düşündiriş:

Batareýa bilen işleýän stol çyrasy: Gurlan batareýa bilen enjamlaşdyrylan, erkin ulanylanda simsiz we göçme görnüşde ulananyňyzda dakmak zerurlygy ýok, esasanam çäkli rozetkalar we elektrik togy kesilýär (Çyrany goramak üçin zarýad berilmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň! uzak wagtlap ulanylmasa batareýanyň ömri)

Dimmable Touch Control Stol çyrasy: Okamak, işlemek, öwrenmek, senetçilik, görkezmek, kempir ýa-da gyssagly ulanmak üçin iň oňat, 3 derejeli ýagtylyk bilen duýgur dolandyryş, kollejiň umumy ýaşaýyş jaýy, ofis, ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, hammam, we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň induksiýasy:

USB porty bilen zarýad berilýän stol çyrasy:Universalhliumumy USB zarýad kabeli bilen enjamlaşdyrylan, bu kiçijik stol çyrasyny USB adapteri, elektrik banky, iş stoly, noutbuk bilen ýakyp bilersiňiz, garaşmak üçin wagt tygşytlaýar

Çeýe we bukulýan okuw çyrasy:360 ° çeýeligi bilen, goz çyrasy zerur ýeriňizi ýakmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, syýahat wagtynda kän ýer tutmazlygy üçin kiçijik lampa bukulyp bilner

Göz aladasy we energiýa tygşytlaýjy yşyk:çalaja, garaňky ýer ýok, gözleriňizi ýadawlykdan goraň.Bu göçme çyra üçin 12 aý kepillik berilýär, haýsydyr bir mesele bar bolsa, çözmek üçin bize e-poçta iberiň

Energiýany tygşytlamak we USB zarýad bermek:Kepillendirilen batareýa, üznüksiz yşyklandyryş, az energiýa sarp etmek, uzak ömür.USB zarýad kabeli bilen enjamlaşdyrylan, ykjam güýç, noutbuk, jübi telefony zarýad beriji we ş.m. arkaly zarýad alyp bilersiňiz. Carryüklemek we saklamak aňsat, elektrik togy kesilende gyssagly yşyklandyryş hökmünde ulanylyp bilner ..

Sleek & Elegant build:Islendik ýagdaýa aňsatlyk bilen laýyk boljak ähliumumy owadan gurluşykdan lezzet alyň: iş, okuw ýa-da ýatylýan stol.

Hünär hyzmaty:1 ýyl aladasyz kepillik, 24 sagat dostlukly müşderi hyzmaty.(Dürli ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytly we ygtybarly çyralary dizaýn etmek we ösdürmek bilen meşgullanýan hünärmen yşyklandyryş kompaniýasydyrys. Her bir müşderimiz üçin jogapkärçilik çekeris we prosesiň dowamynda ýüze çykan islendik meseläni çözmek üçin elimizden gelenini ederis.)

Specörite parametrler

3,5 "kiçi fanaty bilen zarýad berilýän stol çyrasy

Batareýa: 3.7V 1800mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

LED çyra: 4W ýyly yşyk LED stol çyrasy

Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad

Gaplamak: 1 sany guty / guty, 36 sany / karton

Kartonyň ululygy: 62.3x36x40 sm

Zarýad berilýän stol çyrasy

Batareýa: 3.7V 1800mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

LED çyrasy: 4W ak çyra LED + 4W ýyly yşyk LED ýagtylygy sazlanyp bilner

Light Dimmer: 10% -100%, uzyn duýgur ýagtylygy sazlamak

Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 67x50.5x35.5 sm

Zarýad berilýän stol çyrasy

Batareýa: 3.7V 1800mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

LED çyrasy: 10W ak çyra LED + 10W ýyly yşyk LED ýagtylygy sazlap bolýar

Light Dimmer: 10% -100%, uzyn duýgur ýagtylygy sazlamak

Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 67x50.5x35.5 sm

Gaýtadan zarýad berilýän LED stol çyrasy

Batareýa: 3.7V 1800mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

LED çyrasy: 7W ak çyra LED + 7W ýyly yşyk LED ýagtylygy sazlanyp bilner

Lightagtylyk: 10% -100%

Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad

AC ýa-da DC: AC / DC

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 50.5X45.2X52 sm

Gaýtadan zarýad berilýän LED stol çyrasy

Batareýa: 3.7V 2000mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

LED çyrasy: 4.5W ak çyra LED + 4.5W ýyly yşyk LED ýagtylygy sazlanyp bilner

Light Dimmer: 10% -100%, uzyn duýgur ýagtylygy sazlamak

Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad

AC ýa-da DC: AC / DC

Gaplamak: 1 sany / guty, 4 sany / karton

Kartonyň ululygy: 42x42x43.5 sm

Gaýtadan zarýad berilýän LED stol çyrasy

Batareýa: 4V2000mAh zarýad berilýän batareýa

LED çyrasy: 2X12W LED , ýagtylygy sazlap bolýar

Lightagtylyk: 10% -100%

Kabel ýa-da wilka: AC kabel zarýady bilen

Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton

Kartonyň ululygy: 69.5x55.9x36.5 sm


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler