Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

KN-L2793 4W ýyly yşyklandyryjy LED, 5V mikro USB zarýad beriji, 3,7V 1800mAh litiý batareýasy, oturdylan kiçi fan

Batareýa bilen işleýän stol çyrasy: Gurlan batareýa bilen enjamlaşdyrylan, erkin ulananyňyzda simsiz we göçme görnüşde ulanmagyň zerurlygy ýok, esasanam çäkli rozetkalar we elektrik togy kesilýär (Çyrany goramak üçin zarýad berilmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň! Uzak wagtlap ulanylmasa batareýanyň ömri) Ölçegli duýgur dolandyryş stoly çyrasy: Okamak, işlemek, öwrenmek, hünärmentçilik, görkezmek, kempir ýa-da gyssagly ulanmak üçin iň oňat, ýokary okuw jaýy, ofis, ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, hammam we ş.m.

    Önüm induksiýasy: USB porty bilen zarýad berilýän stol çyrasy: universalhliumumy USB zarýad kabeli bilen enjamlaşdyrylandyr, bu kiçijik stol çyrasyny USB adapteri, elektrik banky, iş stoly, noutbuk bilen ýakyp bilersiňiz, çeýe we bukulýan okuw çyrasyna garaşmak üçin wagt tygşytlaýar : 360 ° çeýeligi bilen, goz çyrasy zerur ýeriňizi ýakmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, kiçijik lampa bukulyp bilner, syýahat edende gaty köp ýer tutmazlygy üçin Gözüň aladasy we energiýa tygşytlaýjy yşyk çyrasy: çyrpylmaz, garaňky ýer ýok, gözleriňizi ýadawlykdan goraýar. Bu göçme lampa üçin 12 aý kepillik berilýär we bu meselede haýsydyr bir mesele bar bolsa, energiýa tygşytlamak we USB zarýad bermek üçin bize e-poçta iberiň: Kepillendirilen batareýa, üznüksiz yşyklandyryş, az energiýa sarp etmek, uzak ömür. USB zarýad beriş kabeli bilen enjamlaşdyrylan, ykjam güýç, noutbuk, jübi telefonynyň zarýad berijisi we ş.m. arkaly zarýad alyp bilersiňiz, götermek we saklamak aňsat, elektrik togy kesilende gyssagly yşyklandyryş hökmünde ulanylyp bilner. Sleek & Elegant build: alhliumumy lezzet alyň islendik ýagdaýa aňsatlyk bilen laýyk boljak ajaýyp gurluşyk: iş, okuw ýa-da ýatylýan stol. Hünär hyzmaty: 1 ýyl aladasyz kepillik, 24 sagat dostlukly müşderi hyzmaty. (Biz dürli ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytly we ygtybarly çyralaryň dizaýny we işlenip düzülmegi bilen meşgullanýan hünärmen yşyklandyryş kompaniýasydyrys. Her bir müşderimiz üçin jogapkärçilik çekeris we prosesiň dowamynda ýüze çykan islendik meseläni çözmek üçin elimizden gelenini ederis.) Specörite parametrler 3,5 "kiçi janköýerli zarýad berilýän stol çyrasy Batareýa: 3.7V 1800mAh zarýad berilýän litiý batareýa LED çyrasy: 4W ýyly yşyk LED stol çyrasy Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad gaplamasy: 1 sany / guty, 36 sany / karton Kartonyň ululygy: 62.3x36x40cm stol çyrasy Batareýa: 3.7V 1800mAh zarýad berilýän litiý batareýa LED çyrasy: 4W ak çyra LED + 4W ýyly yşyk LED ýagtylygy sazlap bolýan ýagtylyk çyrasy: 10% -100%, uzyn duýgur ýagtylygy sazlamak Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad gaplamak: 1 pc / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 67x50.5x35.5sm Zarýad berilýän stol çyrasy Batareýa: 3.7V 1800mAh zarýad berilýän litiý batareýa LED çyrasy: 10W ak çyra LED + 10W ýyly yşyk LED ýagtylygy sazlap bolýan ýagtylyk Dimmer: 10% -100%, uzyn degmek ýagtylygy sazlamak Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 67x50.5x35.5 sm ýyly yşyk LED ýagtylygy sazlap bolýan ýagtylyk Dimmer: 10% -100% Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad beriji AC ýa-da DC: AC / DC Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 50.5X45.2X52cm Dikeldilýän LED stol çyrasy Batareýa: 3.7V 2000mAh zarýad berilýän litiý batareýa LED çyrasy: 4,5W ak çyra LED + 4.5W ýyly yşyk LED ýagtylygy sazlap bolýan ýagtylyk Dimmer: 10% -100%, uzyn duýgur ýagtylygy sazlamak Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad AC ýa-da DC: AC / DC gaplamak: 1 sany guty / guty, 4 sany / karton Kartonyň ululygy: 42x42x43.5 sm kabel zarýady Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton Kartonyň ululygy: 69.5x55.9x36.5sm