We help the world growing since 2000

Stol çyrasy

  • Öýde ulanmak üçin gijeki yşykly LED stol çyrasy

    Öýde ulanmak üçin gijeki yşykly LED stol çyrasy

    Batareýa bilen işleýän stol çyrasy: Gurlan batareýa bilen enjamlaşdyrylan, erkin ulanylanda simsiz we göçme görnüşde ulananyňyzda dakmak zerurlygy ýok, esasanam çäkli rozetkalar we elektrik togy kesilýär (Çyrany goramak üçin zarýad berilmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň! uzak wagtlap ulanylmasa batareýanyň ömri)

    Dimmable Touch Control Stol çyrasy: Okamak, işlemek, öwrenmek, senetçilik, görkezmek, kempir ýa-da gyssagly ulanmak üçin iň oňat, 3 derejeli ýagtylyk bilen duýgur dolandyryş, kollejiň umumy ýaşaýyş jaýy, ofis, ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, hammam, we ş.m.