Inquiry
Form loading...
01

Öýde ulanmak üçin gijeki yşykly LED stol çyrasy

2021-10-12 01:06:22
Batareýa bilen işleýän stol çyrasy: Gurlan batareýa bilen enjamlaşdyrylan, erkin ulananyňyzda simsiz we göçme görnüşde ulanmagyň zerurlygy ýok, esasanam çäkli rozetkalar we elektrik togy kesilýär (Çyrany goramak üçin zarýad berilmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň! Uzak wagtlap ulanylmasa batareýanyň ömri) Ölçegli duýgur dolandyryş stoly çyrasy: Okamak, işlemek, öwrenmek, hünärmentçilik, görkezmek, kempir ýa-da gyssagly ulanmak üçin iň oňat, ýokary okuw jaýy, ofis, ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy, hammam we ş.m.
jikme-jiklikleri gör