Inquiry
Form loading...
01

Ateryladyjy

2021-10-12 01:11:56
Çalt we güýçli ýyladyş - Öňdebaryjy keramiki ýyladyş elementleri bilen enjamlaşdyrylan Teioe kiçi kosmos gyzdyryjy has çalt we has tygşytly ýyladyş üpjün edýär. Bu elektrik kosmos gyzdyryjy 3 sekuntda 70 ° F çenli gyzdyrýar, ýatylýan otag, ofis we stol üçin ajaýyp kosmos gyzdyryjy.
jikme-jiklikleri gör