We help the world growing since 2000

Uly çyra

  • Adatdan daşary ýagdaýlar üçin kempir çyrasy

    Adatdan daşary ýagdaýlar üçin kempir çyrasy

    Mutiluction çyrasy: Bu kempir çyrasy köp taraply.Elçyra, çyra, çyra ýa-da gyssagly gyzyl reňkli çyra bolup biler.Allhli ýagdaýlaryň isleglerini kanagatlandyryp, isleýän zadyňyza öwrülip biler.

    Güýçli ýagtylyk we aralyk: Bu LED zarýad berilýän çyranyň ýokary ýagtylygy we ýokary diapazony bar.Elektrik togy kesilende ýeterlik yşyklandyryş we garaňky açyk howada gezelenç edeniňizde 500 metr aralykda ýagty yşyk berip biler.