Inquiry
Form loading...
01

Adatdan daşary ýagdaýlar üçin kempir çyrasy

2021-10-12 01:03:56
Mutiluction çyrasy: Bu kempir çyrasy köp taraply. Elçyra, çyra, çyra ýa-da gyssagly gyzyl reňkli çyra bolup biler. Allhli ýagdaýlaryň isleglerini kanagatlandyryp, isleýän zadyňyza öwrülip biler. Güýçli ýagtylyk we aralyk: Bu LED zarýad berilýän çyranyň ýokary ýagtylygy we ýokary diapazony bar. Elektrik togy kesilende ýeterlik yşyklandyryş we garaňky açyk howada gezelenç edeniňizde 500 metr aralykda ýagty yşyk berip biler.
jikme-jiklikleri gör