We help the world growing since 2000

HEPA howa arassalaýjy howa arassalaýjy görnüşi

Gysga düşündiriş:

Howany arassalamak ulgamy bilen täze nesil howa arassalaýjy HEPA tüsse, polen, öý üçin dander, ýatylýan otag, myhman otagy, aşhana ýok edýär

atmosfera çyrasy:

süzgüç üýtgemeli bolanda, gyzyl görkeziji ýatlatmak üçin ýakylýar.

Tizlik funksiýasy:

pes tizlikli / orta tizlikli / ýokary tizlikli / öçürilen.

Uky tertibi bilen.

H13filter bilen

hoşboý ys gutusy bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň induksiýasy:

Saglygyňyzy goraň: HEPA howa arassalaýjymyz, polen, tüsse, ys we öý haýwanlaryny gezmek üçin ýeterlik derejede täsirli süzgüç ulgamyna eýedir.0,3 mikron we PM 2.5 ýaly bölejikleri süzüp bilýär, 215 inedördül metr (20 kub metr) ýapyk gurşawda howany 30 minutda 5 gezek aýlap bilýär.

Howanyň öňüni alyş ulgamy: Siziň aladalaryňyza anyk düşünýäris we howanyň öňüni alyş ulgamymyzda sansyz synaglar geçirdik.

Synaglar arkaly ultramelewşe tolkun uzynlygy 200nm-den köp bolsa, zyýanly maddalaryň öndürilmejekdigine göz ýetirdik.

HEPA howa arassalaýjy howa arassalaýjy şahsy görnüşi (1)

Elektrik toguny az töläň: Energiýany tygşytlamak we elektrik toguny azaltmak göz öňünde tutulanda, arassalaýjymyzyň wagt funksiýasy we ýel tizligini sazlamak funksiýasy bar.Arassalaýjynyň haýsy tizlikde we näçe wagt işleýändigini öz pikirleriňize görä kesgitläp bilersiňiz, elektrik toguňyzy ep-esli azaldar.

Dem alýan howany arkaýyn arassala:

Gijeki çyrany düwmä basmak arkaly ýakyp / öçürip bolýar.Howaňyzy arassalaň we ýoluňyzy ýakýar.Bedatylýan otagda ýa-da gapdal stolda gijeki oturgyç üçin ajaýyp.

Sleepatanyňyzda peýdasyz dem alyp bilersiňiz.

Howa arassalaýjy

Önümiň ululygy: 160mm * 171mm * 247mm

Tizlik: 4 tizlik saýlamak

Hasaplaýjy: 1/4/8 sagat

Windel tertibi: 4 ýel reesimi: ýokary, orta, pes, uky

Uzakdan: .ok

Duýgur wyklýuçatel dolandyryşy: Güýç, fan tizligi, taýmer, uky tertibi, süzgüç çalyşmagyň görkezijisi, ýagtylyk.

Lightagtylyk: Daşky gurşawyň ýagtylygy

Hoşboý ys gutusy: Hawa (efir ýagyny goşup biler)

Ulanylyşy: oorapyk howanyň sterilazasiýasy, Deodorizasiýa, Howa arassalamak, H13 süzgüji, Uky tertibi

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Kuwwaty: 17W

Jikme-jiklikler:

Model KN-6391
Önümçiligiň ululygy Φ160 * 247 (mm)
Carton suzw 57.3X38.7X30.4 sm (6 sany / ctn)
Rpm Speokary tizlik: 2800rpm
Orta tizlik: 2000rpm
Pes tizlik: 1200 aýlaw
Uky tizligi: 800 sagat
Kuwwat Maks 19W

Aýratynlyk:

Akylly panel, işlemek aňsat

Hoşboý ys gutusy bilen, isleýän ysyňyzy üýtgedip bilersiňiz

HP13 fliter bilen, üýtgetmek aňsat


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler