We help the world growing since 2000

Sowuk degmeýän poslamaýan polat elektrik çäýnek

Gysga düşündiriş:

Güýçli we ajaýyp çäýnek - Çäýnek aşhanaňyza rahatlyk we dizaýn getirýär.Güýçli poslamaýan polatdan ýasalan çäýnek bilen çaý, kofe, çorba we başga-da köp zatlary taýýarlap bilersiňiz.Aýratynam, ýylylygy izolýasiýa edýän ýumşak duýgur ýer we iýmit üçin poslamaýan polatdan ýasalan içki jaýyň kömegi bilen howpsuz.Çaýhana gara, ak ýa-da çal bolsun, suw bişirijisiniň 3 dürli reňkdäki häzirki zaman dizaýny, her aşhana we otaga laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň induksiýasy:

Uly mümkinçilikler we ykjam ölçegler- Ykjam we ajaýyp dizaýny sebäpli çäýnek kiçijik görünýär.Itsöne onuň içki gymmatlyklary has täsirli: 1L-2.2L litr kuwwatlylygy bilen, çäýnek hiç wagt, hatda uly tegeleklerde-de ýeterlik suw gaýnadýar.

DÜBLE WALL DIZAYNY, DÖWRÜN DÖWRÜNI IN Ö INÜNI ALMAK, BPA MUGT, arassalamak aňsat- Suw bişirijiniň ähli içki jaýy, howpsuz däl SUS-304 poslamaýan polatdan - BPA we beýleki zyýanly maddalardan azat.Jübüt diwar dizaýny we ýörite ýumşak duýgur örtük ýaşaýyş jaýyny ýakymly we suw uzak wagtlap ýyly saklaýar.Çäýnäniň ýyladyş elementleri poslamaýan polat kurtka bilen örtülenligi sebäpli, çäýnegi arassalamak aňsat.

HYZMATDAŞLYK HOWPSUZLYGY, ýylylyk-izolýasiýa SOFT-TOUCH SURFASY WE GURYŞY GORAMAK ÜÇIN SÖ .GI- Çäýnäniň içinde plastmassa, daşynda ýakymly we ygtybarly ýumşak degirmen bilen üpjün edilen - şonuň üçin çaý çäýnegi diňe iş wagtynda el bilen ýyly bolýar we howpsuz işlemegini üpjün edýär.Gury işleýän gorag netijesinde, suw az bolsa ýa-da ýok bolsa, çäýnek awtomatiki öçýär.

BIRINJI AÇYLMAK, DÖWRÜNIIC ÖNÜMLERI WE ELEGANT LED STRIP BILEN KOREBIR rahatlyk- Kiçijik çäýnegi doldurmak gaty kyn: gapagy gaty giň açylýar we ýokarsyndaky bir düwme arkaly açylýar - bu düwmäniň bir gezek basylmagy bilen aňsat doldurmaga mümkinçilik berýär.Içerki derejäniň görkezijisi takyklygy üpjün edýär.Dolandyryş astyndaky ajaýyp LED zolak, çäýnegiň işleýiş ýagdaýyny hemişe görkezýär.

Specörite parametrler

1.0L poslamaýan polatdan goşa diwar elektrik çäýnek

Iň ýokary kuwwaty: 1.0L

Bahalandyrylan kuwwat: 1000W

304 iýmit derejeli poslamaýan polat

Jübüt diwar garşy, içerde polat we daşynda plastmassa

Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi

Gury goragy gaýnadyň

Görkeziji yşyk bilen

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 57x40.5x42 sm

Poslamaýan polatdan goşa diwar hemişelik temperatura funksiýasy elektrik çäýnek

Iň ýokary kuwwaty: 1,7L

Bahalandyrylan kuwwat: 1800W

304 iýmit derejeli poslamaýan polat

Jübüt diwar garşy, içerde polat we daşynda plastmassa

Yzygiderli temperaturanyň işlemegi

Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi

Gury goragy gaýnadyň

Görkeziji yşyk bilen

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60H

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 57x41.5x51 sm

1.7L poslamaýan polatdan goşa diwar elektrik çäýnek

Iň ýokary kuwwaty: 1,7L

Bahalandyrylan kuwwat: 1800W

304 iýmit derejeli poslamaýan polat

Jübüt diwar garşy, içerde polat we daşynda plastmassa

Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi

Gury goragy gaýnadyň

Görkeziji yşyk bilen

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 57x41.5x51 sm

1.5L poslamaýan polatdan goşa diwar elektrik çäýnek

Iň ýokary kuwwaty: 1.5L

Bahalandyrylan kuwwat: 1800W

304 iýmit derejeli poslamaýan polat

Jübüt diwar garşy, içerde polat we daşynda plastmassa

Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi

Gury goragy gaýnadyň

Görkeziji yşyk bilen

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 57x41.5x47.2 sm

1.8L plastik elektrik çäýnek

Iň ýokary kuwwaty: 1.8L

Bahalandyrylan kuwwat: 1500W

Iýmit derejeli plastik çäýnek bedeni

Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi

Gury goragy gaýnadyň

Görkeziji yşyk bilen

Görünýän suw derejesiniň görkezijisi

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 48x44,7x52 sm

1.0L poslamaýan polatdan elektrik çäýnek

Iň ýokary kuwwaty: 1.0L

Bahalandyrylan kuwwat: 1000W

304 iýmit derejeli poslamaýan polat

Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi

Gury goragy gaýnadyň

Görkeziji yşyk bilen

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 51.2x32,7x46 sm

2.0L poslamaýan polatdan elektrik çäýnek

Iň ýokary kuwwaty: 2.0L

Bahalandyrylan kuwwat: 1500W

304 iýmit derejeli poslamaýan polat

Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi

Gury goragy gaýnadyň

Görkeziji yşyk bilen

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 66.5x44.5x57.5 sm

2.3L poslamaýan polatdan elektrik çäýnek

Iň ýokary kuwwaty: 2.3L

Bahalandyrylan kuwwat: 1500W

304 iýmit derejeli poslamaýan polat

Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi

Gury goragy gaýnadyň

Görkeziji yşyk bilen

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 68x42x50 sm


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler