Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Sowuk degmeýän poslamaýan polat elektrik çäýnek

Güýçli we ajaýyp çäýnek - Çäýnek aşhanaňyza rahatlyk we dizaýn getirýär. Güýçli poslamaýan polatdan ýasalan çäýnek bilen çaý, kofe, çorba we başga-da köp zatlary taýýarlap bilersiňiz. Aýratynam, ýylylygy izolýasiýa edýän ýumşak duýgur ýer we iýmit üçin poslamaýan polatdan ýasalan içki jaýyň kömegi bilen howpsuz. Çaýhana gara, ak ýa-da çal bolsun, suw bişirijisiniň 3 dürli reňkdäki häzirki zaman dizaýny, her aşhana we otaga laýyk gelýär.
    Önümiň induksiýasy: Uly MÜMKINÇILIK WE GÖRNÜŞ ÇIMKLENDIRMELERI - Ykjam we ajaýyp dizaýny sebäpli çäýnek kiçijik görünýär. Itsöne onuň içki gymmatlyklary has täsirli: 1L-2.2L litr kuwwatlylygy bilen, çäýnek hiç wagt, hatda uly tegeleklerde-de ýeterlik suw gaýnadýar. DÜBLE WALL DIZAYNY, DÖWRÜN DÖWRÜNI IN Ö INÜNI ALMAK, BPA MUGT, arassalamak aňsat - Suw bişirijiniň içki jaýy azykly SUS-304 poslamaýan polatdan, BPA we beýleki zyýanly maddalardan ybarat. Jübüt diwar dizaýny we ýörite ýumşak duýgur örtük jaýy ýakymly we suwy uzak wagtlap ýyly saklaýar. Çäýnäniň ýyladyş elementleri poslamaýan polat penjekde örtülenligi sebäpli, çäýnegi arassalamak aňsat. HYZMATDAŞLYK HOWPSUZ ÜPJÜNÇILIK DÜZGÜN SURATY we GURY GORAMAK GORAMASY - Çäýnäniň içinde plastmassa ýok, daşarda ýakymly we ygtybarly ýumşak ýer bar - şonuň üçin çaý çäýnegi iş wagtynda diňe ýyly bolýar we howpsuz işlemegi üpjün edýär. . Gury işleýän gorag netijesinde, suw az bolsa ýa-da ýok bolsa, çäýnek awtomatiki öçýär. BIRINJI AÇYLMAK, DÖWLET INDIKATORY we ELEGANT LED STRIP BILEN KÖP KÖMEK - Kiçijik çäýnegi doldurmak gaty kyn: gapagy gaty giň açylýar we ýokarsyndaky bir düwme arkaly açylýar - bu düwmäniň ýekeje basylmagy bilen aňsat doldurmaga mümkinçilik berýär. Içerki derejäniň görkezijisi takyklygy üpjün edýär. Dolandyryş astyndaky ajaýyp LED zolak, çäýnegiň işleýiş ýagdaýyny hemişe görkezýär. Specificörite parametrler 1.0L poslamaýan polatdan goşa diwar elektrik çäýnek Maksadyň kuwwaty: 1.0L Bahalandyrylan kuwwat: 1000W 304 iýmit derejeli poslamaýan polat Suw geçirmeýän temperatura gözegçisiniň daşyndaky goşa diwar, polat we içindäki plastmassa Gurak goragy Görkeziji yşyk bilen Giriş naprýa: eniýesi: AC 220- 240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 57x40.5x42 sm Poslamaýan polatdan goşa diwar hemişelik temperatura funksiýasy elektrik çäýnek Maksadyň kuwwaty: 1.7L Bahalandyrylan kuwwat: 1800W 304 iýmit derejesi poslamaýan polat Iki diwar anti-skald, polat içerde we daşynda plastmassa yzygiderli temperatura funksiýasy Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi Gurak goragy Görkeziji yşyk bilen Giriş naprýa: eniýesi: AC 220-240V 50 / 60H Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 57x41.5x51 sm 1,7L poslamaýan polatdan goşa diwar elektrik çäýnegi Iň ýokary kuwwaty: 1,7L Bahalandyrylan kuwwat: 1800W 304 iýmit derejeli poslamaýan polat Suw geçirmeýän temperatura gözegçisiniň daşynda goşa diwar, polat we plastmassa Gurak goragy Görkeziji çyra bilen Giriş naprýa: eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 kompýuter / guty, 12 sany kompýuter / karton Kartonyň ululygy: 57x41.5x51 sm dolandyryjy Gury gorag Gaýtadan görkeziji çyra Giriş naprýa: eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 57x41.5x47.2 sm 1.8L plastmassa elektrik çäýnek Maksadyň kuwwaty: 1.8L Bahasy: 1500W Iýmit derejeli plastik çäýnek bedeni Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi Gurak goragy Görkeziji yşyk bilen Görünýän suw derejesiniň görkezijisi Giriş naprýa: eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 48x44.7x52 sm 1.0L poslamaýan polat elektrik çäýnek Maksat kuwwaty: 1.0L Bahalandyrylan kuwwat: 1000W 304 poslamaýan polat Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi Gurak goragy Görkeziji çyra bilen Giriş naprýa: eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 sany guty, guty, 12 sany karton karton ölçegi: 51.2x32.7x46 sm 2.0L poslamaýan polatdan ýasalan elektrik çäýnek Iň ýokary kuwwaty: 2.0L bahalandyrylan kuwwat: 1500W 304 iýmit derejesi poslamaýan polat Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi Gurak goragy Görkeziji çyra bilen Giriş naprýa: eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 sany / guty , 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 66.5x44.5x57.5cm 2.3L poslamaýan polatdan ýasalan elektrik çäýnek Maksadyň kuwwaty: 2.3L Bahalandyrylan kuwwat: 1500W 304 iýmit derejesi poslamaýan polat Suw geçirmeýän temperatura gözegçiligi Gurak goragy Görkeziji yşyk bilen Giriş naprýa: eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 68x42x50cm