Inquiry
Form loading...
01

Daşarda ulanmak üçin KENNEDE 360 LED kempir çyrasy

2021-10-12 01:04:01
Köpugurly gijeki yşyklar we çyralar: Stol çyrasy hökmünde rahatlandyryjy we romantik atmosfera döredip biler, ýatylýan otagyňyzy, ýaşaýyş jaýyňyzy, ofisiňizi we öý we söwda gurşawynyň islendik burçuny bezemek we ýakmak üçin amatlydyr. Mundan başga-da, kemping, BBQ, adatdan daşary ýagdaýlar we beýleki yşyklandyryş zerurlyklary üçin hem ulanylyp bilner. Üýtgeşik çyra dizaýny - KENNEDE kempir çyrasy güýçli çyradan ýasaldy we ähli dizaýn özboluşly Kennede inereneri tarapyndan ýasaldy.
jikme-jiklikleri gör