We help the world growing since 2000

Kempir çyrasy

  • Daşarda ulanmak üçin KENNEDE 360 LED kempir çyrasy

    Daşarda ulanmak üçin KENNEDE 360 LED kempir çyrasy

    Köpugurly gijeki yşyklar we çyralar: Stol çyrasy hökmünde rahatlandyryjy we romantik atmosfera döredip biler, ýatylýan otagyňyzy, ýaşaýyş jaýyňyzy, ofisiňizi we öý we söwda gurşawynyň islendik burçuny bezemek we ýakmak üçin amatlydyr.Mundan başga-da, kemping, BBQ, adatdan daşary ýagdaýlar we beýleki yşyklandyryş zerurlyklary üçin hem ulanylyp bilner.

    Üýtgeşik çyra dizaýny - KENNEDE kempir çyrasy güýçli çyradan ýasaldy we ähli dizaýn özboluşly Kennede inereneri tarapyndan ýasaldy.