Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Pyýada janköýer, yrgyldadýan janköýerler, elektrik fanaty, sowatmak üçin sazlanylýan fan

POWERFUL & QUIET SOOLING: Bu janköýer, orta we uly otaglarda giň meýdany sowatmak üçin 3 tizlik sazlamasy we yrgyldama bilen goşa pyçak konfigurasiýasyny görkezýär; Awtomatiki öçüriji taýmer, şeýle hem uzakdan dolandyrylýan SÖOLGÜLI sowadyş ýaly elektron dolandyryş elementlerini ulanmak aňsat: Bu janköýer, otagyň sowadylmagy üçin yrgyldamany, 3 güýç sazlamasy we 3 şemal görnüşi bilen üýtgeýän özboluşly tejribe hödürleýär: üýtgeýän, şemally we hemişelik; Uzakdan dolandyrmak otagyň aňyrsyndan işlemegi aňsatlaşdyrýar
    Jikme-jiklikler: rahatlygyňyzy artdyryň: Öýüňizdäki howa aýlanyşygy üçin janköýerleri ulanmak rahatlygyňyzy artdyryp, energiýa çykdajylaryny azaltmaga hem kömek edip biler; “Honeywell” birnäçe diň janköýerlerini, pol janköýerlerini we yrgyldadýan janköýerleri öýdäki her bir otag üçin birini tapýar Kennede FANS: Dogry janköýer sizi sowatmaga kömek edýär we otagyňyzdaky ýa-da öýüňizdäki howa akymyny gowulandyrýar; Kondisioneriňizi we gapjygyňyzy energiýa sarp etmegiňizi we çykdajylaryňyzy azaltmak üçin janköýerleri ulanyp arakesme beriň; Kennede öýüňize zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin dürli janköýerleri alyp barýar Kennede SYITYASY: Kennede janköýerleri bilen öýüňizde, ýatylýan otagyňyzda ýa-da ofisiňizde howa aýlanyşygyny we energiýa tygşytlamagyny gowulaşdyryň. Giň gerim: 80 gradus awtomatiki çepden saga yrgyldama, pyýada janköýerine otagyňyzyň uly meýdanynda amatly sowadyş şemaly öwüsmäge mümkinçilik berýär. HEIGH GÖRNÜŞLI WE HOWPSUZ GRIL - Pyçakly pedal fanaty köp mukdarda howany çalt we energiýa tygşytly üýtgetmek üçin eksenel akym dizaýnyny ulanýar we egrelen kelläniň bölegi howpsuzlyk üçin gorag paneli we çaltlyk bilen beýikligi sazlap bolýan stend bar. gulplama hozy goýberiň SÖLEGI WE ASSEMBLE aňsat. Döwrebap dizaýn we asuda iş .Soraglar bar bolsa bize ýüz tutuň. Müşderi hyzmat toparymyz size kömek etmäge şat bolar. Specificörite parametrler Zarýad berilýän 16 ”yrgyldadýan 3 tizlikli uzakdan dolandyrmak 3-in-1 stend fanaty Janköýeriň ululygy: 16 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlamak Yrgyldama: Hawa Taýmer: 1-7 sagat taýmer Batareýa: 2x 6V 4500mAh zarýad berilýän gurşun-kislotaly batareýalar LED lampa: LED gijeki yşyk Windel rejimi: Adaty uzakdan: Uzakdan dolandyrmak bilen Güýç çykarylyşy: 3-in-1: 3 görnüşli beýiklik islege bagly Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş we zarýad AC ýa-da DC: AC / DC Gaplamak: 1 sany / guty , 2 sany kompýuter / karton Kartonyň ululygy: 60.2x34.5x50,8 sm 16 ”yrgyldadýan 3 tizlikli ýokary güýçli fanat Fananyň ululygy: 16 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlamak maksimum 2100RPM yrgyldama: Hawa Taýmer: Windel rejesi ýok: Adaty uzaklyk: Kabel ýok wilka taýmer Windel rejeleri: Adaty uzakdan: Kabel ýa-da wilka ýok: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC gaplamak: 1 sany / karton Kartonyň ululygy: 57x15x55 sm 16 ”yrgyldadýan 3 tizlik uzakdan dolandyryş stendiniň janköýeriniň ululygy: 16 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlama yrgyldama: Hawa Taýmer: 1 - 10 sagat taýmer Windel rejimi: 3 ýel reesimi: Adaty, Tebigy, Agşam Uzakdan: Uzakdan dolandyrmak bilen Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC Gaplamak: 1 sany karton Karton ululygy: 102X19X44.8 sm 16 ”yrgyldadýan 8 tizlikli uzakdan dolandyrylýan fanaty Janköýeriň ululygy: 16 dýuým Tizlik: 8 tizlik saýlamak yrgyldama: Hawa Taýmer: 0,5 - 7.5 sagat taýmer Windel rejimi: 3 ýel rejimi: Adaty, Tebigy, Agşam uzak: Uzakdan dolandyryş bilen Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC gaplamak: 1 sany / karton Kartonyň ululygy: 57x15x55 sm 18 ”yrgyldadýan 3 tizlik 1 sagat taýmer stendiniň fanaty Janköýeriň ululygy: 18 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlamak Oscillating: Hawa Timer: 1 sagat taýmeri Windel rejesi: Adaty uzakdan: Kabel ýa-da wilka ýok: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC gaplamak: 1 sany karton / karton Kartonyň ululygy: 69.5x19.5x52 sm 18 ”5 tizlik yrgyldadýan Alýuminiý pyçak ýokary tizlikli fan fanaty: 18 dýuým Tizlik: 5 tizlik saýlamak yrgyldama: Hawa Taýmer: Windel rejesi ýok: Adaty uzakdaky: Kabel ýa-da wilka ýok: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC gaplamak: 1 sany / karton Kartonyň ululygy: 69x19x52 sm 16 ”yrgyldadýan 3 tizlik çybynlary ýok etmek funksiýasy bilen duman janköýerini dolandyrmak Janköýeriň ululygy: 16 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlamak yrgyldama: Hawa Taýmer: 1-8 sagat taýmer Windel rejesi: 3 ýel rejimi: Adaty, Tebigy, Agşam uzaklygy: Uzakdan dolandyrmak Ekrany: Janköýer tizligi, taýmer sazlamak, ýel re modeimi Duman funksiýasy: Hawa Suw çüýşesi: 2L Çybynlary ýok etmek funksiýasy bilen Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC gaplamak: 1 sany / karton Kartonyň ululygy: 68x29x46 sm 3 tizlik 12 ”çybyn bilen uzakdan dolandyrylýan duman fanaty yzyna gaýtarmak funksiýasy Janköýeriň ululygy: 12 dýuým Tizlikler: 3 tizlik saýlamak yrgyldama: Öň panjara aýlanýan taýmer: 1-8 sagat taýmer Windel rejimi: 3 ýel rejimi: Adaty, tebigy, agşam uzaklygy: Uzakdan dolandyrmak bilen Ekran: Janköýer tizligi, taýmer seti, ýel re isim Duman funksiýasy: Hawa Suw çüýşesi: 2L Çybynlary ýok etmek funksiýasy bilen Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC gaplamak: 1 sany / karton Kartonyň ululygy: 85x26x46 sm FB-40A 16 ”yrgyldadýan 3 tizlik 5 pyçak diwar fanaty ululygy: 16 dýuým Tizlikler: 3 tizlik saýlamak yrgyldama: Hawa Taýmer: Windel reesimleri: Adaty uzakdan: Kabel ýa-da wilka ýok: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC gaplamak: 1 pc / karton 18 ”3 tizlik 1 sagat taýmer stendi janköýer Janköýeriň ululygy: 18 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlamak Düzülip bilinýän beýiklik: 119-139 sm yrgyldama: Hawa Taýmer: 1 sagat taýmer Windel rejesi: Adaty uzakdan: Kabel ýa-da wilka ýok: AC tok kabeli giriş AC ýa-da DC: AC gaplamak: 1 pc / karton 18 ”yrgyldadýan 3 tizlik 7.5 sagat taýmer stend fanaty uzakdaky janköýer ululygy: 18 dýuým Tizlik: 3 tizlik saýlamak Düzülip bilinýän beýiklik: 119-139 sm yrgyldama: Hawa Taýmer: 7.5 sagat taýmer Windel rejimi: Adaty uzak: Hawa Kabel ýa-da wilka: AC güýji kabel giriş AC ýa-da DC: AC gaplamak: 1 sany karton