We help the world growing since 2000

Pyýada janköýer, yrgyldadýan janköýerler, elektrik fanaty, sowatmak üçin sazlanylýan fan

Gysga düşündiriş:

POWERFUL & QUIET SOOLING: Bu janköýer, orta we uly otaglarda giň meýdany sowatmak üçin 3 tizlik sazlamasy we yrgyldama bilen goşa pyçak konfigurasiýasyny görkezýär;Elektron dolandyryşlary ulanmak aňsat, awtomatiki öçüriji taýmer we uzakdan dolandyrmak

HYZMATDAŞ SORAMAK: Bu janköýer tutuş otagy sowatmak üçin yrgyldamany we 3 güýç sazlamasy we 3 şemal görnüşi bilen üýtgeşik özboluşly tejribe hödürleýär: üýtgeýän, şemally we hemişelik;Uzakdan dolandyrmak otagyň aňyrsyndan işlemegi aňsatlaşdyrýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler:

Arkaýynlygyňyzy artdyryň: Öýüňizdäki howa aýlanyşygy üçin janköýerleri ulanmak rahatlygyňyzy artdyryp, energiýa çykdajylaryny azaltmaga hem kömek edip biler;“Honeywell” birnäçe diň janköýerlerini, pol janköýerlerini alyp barýar we yrgyldadýan janköýerler jaýyň her otagy üçin birini tapýarlar

Kennede janköýerleri: Dogry janköýer sizi sowatmaga kömek edýär we otagyňyzda ýa-da öýüňizdäki howa akymyny gowulaşdyrýar;Kondisioneriňizi we gapjygyňyzy energiýa sarp etmegiňizi we çykdajylaryňyzy azaltmak üçin janköýerleri ulanyp arakesme beriň;Kennede öý islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli janköýerleri alyp barýar

Kennede SYITYASY: Kennede janköýerleri bilen öýüňizde, ýatylýan otagyňyzda ýa-da ofisiňizde howa aýlanyşygyny we energiýa tygşytlamagyny gowulaşdyryň.

Giň gerim: 80 gradus awtomatiki çepden saga yrgyldama, pyýada janköýerine otagyňyzyň uly meýdanynda amatly sowadyş şemaly öwüsmäge mümkinçilik berýär.

HEIGH GÖRNÜŞLI WE HOWPSUZ GRIL - Pyçakly pedal fanaty köp mukdarda howany çalt we energiýa tygşytly geçirmek üçin eksenel akym dizaýnyny ulanýar we egrilen baş böleginde howpsuzlyk üçin gorag paneli bar, şeýle hem çaltlyk bilen beýikligi sazlap bolýan stend bar. gulplama hozy goýberiň

Simönekeý we birleşdirmek aňsat.Döwrebap dizaýn we asuda iş .Soraglar bar bolsa bize ýüz tutuň.Müşderi hyzmat toparymyz size kömek etmäge şat bolar.

Specörite parametrler

Gaýtadan zarýad berilýän 16 ”yrgyldadýan 3 tizlikli uzakdan dolandyrmak 3-in-1 stend fanaty

Janköýeriň ululygy: 16 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: 1-7 sagat taýmer

Batareýa: 2x 6V 4500mAh zarýad berilýän gurşun-kislota batareýalary

LED lampa: LED gijeki yşyk

Windel tertibi: Adaty

Uzakdan: Uzakdan dolandyrmak bilen

Kuwwatlylygy: .ok

3-in-1: 3 görnüşli beýiklik islege bagly

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş we zarýad

AC ýa-da DC: AC / DC

Gaplamak: 1 sany / guty, 2 sany / karton

Kartonyň ululygy: 60.2x34.5x50,8 sm

16 ”yrgyldadýan 3 tizlikli ýokary güýçli fanat

Janköýeriň ululygy: 16 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak maksimum 2100RPM

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: .ok

Windel tertibi: Adaty

Uzakdan: .ok

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 2 sany karton

Kartonyň ululygy: 58x31x60 sm

16 ”yrgyldadýan 3 tizlik 1 sagat taýmer stendiniň fanaty

Janköýeriň ululygy: 16 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: 1 sagat taýmer

Windel rejeleri: adaty

Uzakdan: .ok

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton

Kartonyň ululygy: 57x15x55 sm

16 ”yrgyldadýan 3 tizlikli uzakdan dolandyryş stendiniň fanaty

Janköýeriň ululygy: 16 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Taymer: 1-10 sagat taýmer

Windel tertibi: 3 ýel reesimi: Adaty, tebigy, agşam

Uzakdan: Uzakdan dolandyrmak bilen

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton

Kartonyň ululygy: 102X19X44,8 sm

16 ”yrgyldadýan 8 tizlikli uzakdan dolandyryş stendiniň fanaty

Janköýeriň ululygy: 16 dýuým

Tizlik: 8 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Taymer: 0,5 - 7,5 sagat taýmer

Windel tertibi: 3 ýel reesimi: Adaty, tebigy, agşam

Uzakdan: Uzakdan dolandyrmak bilen

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton

Kartonyň ululygy: 57x15x55 sm

18 ”yrgyldadýan 3 tizlik 1 sagat taýmer stendiniň fanaty

Janköýeriň ululygy: 18 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: 1 sagat taýmer

Windel tertibi: Adaty

Uzakdan: .ok

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton

Kartonyň ululygy: 69.5x19.5x52 sm

18 ”yrgyldadýan 5 tizlik Alýuminiý pyçak ýokary tizlikli fanat

Janköýeriň ululygy: 18 dýuým

Tizlik: 5 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: .ok

Windel tertibi: Adaty

Uzakdan: .ok

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton

Kartonyň ululygy: 69x19x52 sm

16 ”yrgyldadýan 3 tizlikli çybynlary ýok etmek funksiýasy bilen uzakdan dolandyrylýan duman fanaty

Janköýeriň ululygy: 16 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: 1-8 sagat taýmer

Windel tertibi: 3 ýel reesimi: Adaty, tebigy, agşam

Uzakdan: Uzakdan dolandyrmak bilen

Ekran: Janköýer tizligi, taýmer toplumy, ýel rejimi

Duman funksiýasy: Hawa

Suw çüýşesi: 2L

Çybynlary ýok etmek funksiýasy bilen

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton

Kartonyň ululygy: 68x29x46 sm

3 tizlik 12 ”çybynlary ýok etmek funksiýasy bilen uzakdan dolandyrylýan duman fanaty

Janköýeriň ululygy: 12 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Öňki panjara aýlanýar

Hasaplaýjy: 1-8 sagat taýmer

Windel tertibi: 3 ýel reesimi: Adaty, tebigy, agşam

Uzakdan: Uzakdan dolandyrmak bilen

Ekran: Janköýer tizligi, taýmer toplumy, ýel rejimi

Duman funksiýasy: Hawa

Suw çüýşesi: 2L

Çybynlary ýok etmek funksiýasy bilen

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton

Kartonyň ululygy: 85x26x46 sm

FB-40A

16 ”yrgyldadýan 3 tizlik 5 pyçak diwar fanaty

Janköýeriň ululygy: 16 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: .OK

Windel rejeleri: adaty

Uzakdan: .ok

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton

18 ”yrgyldadýan 3 tizlik 1 sagat taýmer stendiniň fanaty

Janköýeriň ululygy: 18 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Düzülip bilinýän beýiklik: 119-139 sm

Yrgyldama: Hawa

Hasaplaýjy: 1 sagat taýmer

Windel tertibi: Adaty

Uzakdan: .ok

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton

18 ”yrgyldadýan 3 tizlik 7.5 sagat taýmer pult bilen fan

Janköýeriň ululygy: 18 dýuým

Tizlik: 3 tizlik saýlamak

Düzülip bilinýän beýiklik: 119-139 sm

Yrgyldama: Hawa

Taymer: 7.5 sagat taýmer

Windel tertibi: Adaty

Uzakdan: Hawa

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli giriş

AC ýa-da DC: AC

Gaplamak: 1 sany karton


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler