We help the world growing since 2000

Adatdan daşary ýagdaýlar üçin kempir çyrasy

Gysga düşündiriş:

Mutiluction çyrasy: Bu kempir çyrasy köp taraply.Elçyra, çyra, çyra ýa-da gyssagly gyzyl reňkli çyra bolup biler.Allhli ýagdaýlaryň isleglerini kanagatlandyryp, isleýän zadyňyza öwrülip biler.

Güýçli ýagtylyk we aralyk: Bu LED zarýad berilýän çyranyň ýokary ýagtylygy we ýokary diapazony bar.Elektrik togy kesilende ýeterlik yşyklandyryş we garaňky açyk howada gezelenç edeniňizde 500 metr aralykda ýagty yşyk berip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň induksiýasy:

Gaýtadan zarýad berilýän batareýa:Gurlan litiý batareýasynyň bu gyssagly yşyk ömri 50,000 sagada çenli.10 sagadyň içinde doly zarýad alyp bolýar we açyk howada 20 sagatlap üznüksiz işläp bilýär.Şeýle hem gyssagly ýagdaýda jübi telefonyňyza zarýad berip bilersiňiz.

Zarýad bermek barada rewolýusiýa:Çyra çyrasy asyl zarýad beriş tertibinden ýüz öwürýär, 110V / 220V ýa-da USB zarýad bermek arkaly zarýad beriş wagty 10 sagatdan 6 sagada çenli gysgalýar.Dürli zarýad beriş usullary bilen utgaşyp, bu ýokary güýçli çyralary öýde ýa-da awtoulagyňyza zarýad berip bilersiňiz (zarýad beriji adapter goşulmaýar).

IOS GOWY GEREK GEREK: Ultra-ýagty ýokary kuwwatly LED çyrasy .Biziň hyzmat ediş modellerimiziň dürli dünýägaraýyş dizaýny bar, halaýan birini saýlap bilersiňiz.

Daşamak aňsat.Uzynlygy sazlap boljak egin gaýyş, uly rahat tutawaç bilen üpjün edilýär, açyk gijeki işlerde ýerine ýetirmek has aňsat.Şol bir çyra görnüşinden has ýeňil.

Allhli howa üçin amatly: Täze material, IPX4 suw geçirmeýän.Dynç alyş, gezelenç, öýde ulanmak we başgalar üçin ajaýyp

Möhüm * Bir ýyllyk kepillik: KENNEDE Spotlight çyrasyny gowy görjekdigiňize gaty ynanýarys, bir ýyl kepillik bilen pul yzyna we müşderi hyzmaty kepilligini hödürleýäris.Eger kemçilikli önüm alsaňyz, bize ýüz tutuň we derrew çözeris.

Specörite parametrler

Gaýtadan zarýad berilýän 7W ünsi

Batareýa: 3.7V 4800mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

Çyra: 7W LED çyra + 15W LED yşyk çyrasy

Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad

Gaplamak: 1 sany / guty, 16 sany / karton

Kartonyň ululygy: 56.2x51.1x29.2 sm

Gaýtadan zarýad berilýän 5W ünsi

Batareýa: 3.7V 2400mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

Çyra: 5W LED çyrasy

Kabel ýa-da wilka: 4.2V DC adapter zarýady

Gaplamak: 1 sany / guty, 16 sany / karton

Kartonyň ululygy: 56.2x51.1x29.2 sm

Gaýtadan zarýad berilýän 10W ünsi

Batareýa: 3.7V 9600mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

Çyra: 10W yşyk çyrasy

Kabel ýa-da wilka: 4.2V DC adapter zarýady

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 50x42x37 sm

Gaýtadan zarýad berilýän 5W ünsi

Batareýa: 3.7V 4800mAh zarýad berilýän litiý batareýasy

Çyra: 5W LED çyrasy

Kabel ýa-da wilka: 4.2V DC adapter zarýady

Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton

Kartonyň ululygy: 57x41,5x31,6 sm

Gaýtadan zarýad berilýän 5W ünsi

Batareýa: 4V 4000mAh zarýad berilýän gurşun-kislota batareýasy

Çyra: 5W LED çyrasy

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli zarýady

Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton

Kartonyň ululygy: 69.5x49.5x29 sm

Kempir çyrasy bilen 3W gün şöhlesini güýçlendirmek

Batareýa: 2x 4V 900mAh zarýad berilýän gurşun-kislota batareýalary

Çyra: 3W yşyk çyrasy

LED çyrasy: 6W LED kempir çyrasy

Gün zarýady: Zarýad bermek üçin gün paneli bilen

Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli zarýady, 12V DC rozetka zarýady

Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton

Kartonyň ululygy: 66,9x52x25,4 sm


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler