Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Adatdan daşary ýagdaýlar üçin kempir çyrasy

Mutiluction çyrasy: Bu kempir çyrasy köp taraply. Elçyra, çyra, çyra ýa-da gyssagly gyzyl reňkli çyra bolup biler. Allhli ýagdaýlaryň isleglerini kanagatlandyryp, isleýän zadyňyza öwrülip biler. Güýçli ýagtylyk we aralyk: Bu LED zarýad berilýän çyranyň ýokary ýagtylygy we ýokary diapazony bar. Elektrik togy kesilende ýeterlik yşyklandyryş we garaňky açyk howada gezelenç edeniňizde 500 metr aralykda ýagty yşyk berip biler.
    Önümiň induksiýasy: Zarýad berilýän batareýa: Gurlan bu litiý batareýasynyň ömri 50,000 sagada çenli. 10 sagadyň içinde doly zarýad alyp bolýar we açyk howada 20 sagatlap üznüksiz işläp bilýär. Şeýle hem gyssagly ýagdaýda jübi telefonyňyza zarýad berip bilersiňiz. Zarýad bermek barada öwrülişik: Çyraçymyz çyrasy asyl zarýad beriş tertibinden ýüz öwürýär, 110V / 220V ýa-da USB zarýad bermek arkaly zarýad beriş wagty 10 sagatdan 6 sagada çenli gysgalýar. Dürli zarýad beriş usullary bilen utgaşyp, bu ýokary güýçli çyralary öýde ýa-da awtoulagyňyza zarýad berip bilersiňiz (zarýad beriji adapter goşulmaýar). IOS GOWY GEREK GEREK Daşamak aňsat. Uzynlygy sazlap boljak egin gaýyş, uly rahat tutawaç bilen üpjün edilýär, açyk gijeki işlerde ýerine ýetirmek has aňsat. Şol bir çyra görnüşinden has ýeňil. Weatherhli howa üçin amatly: Täze material, IPX4 suw geçirmeýän. Dynç alyş, gezelenç, öýde ulanmak we has möhüm MÖHÜM * Bir ýyllyk kepillik: KENNEDE çyra çyrasyny gowy görjekdigiňize ynanýarys, pul yzyna we müşderi hyzmaty kepilligini bir ýyl kepillik bilen hödürleýäris. Eger kemçilikli önüm alsaňyz, bize ýüz tutuň we derrew çözeris. Specörite parametrler 7W zarýad berilýän akkumulýator batareýasy: 3.7V 4800mAh zarýad berilýän litiý batareýa Çyra: 7W LED çyrasy + 15W LED gapdal çyrasy Kabel ýa-da wilka: 5V Micro USB zarýad gaplamasy: 1 sany / guty, 16 sany / karton Kartonyň ululygy: 56.2x51.1x29. 2 sm zarýad berilýän 5W çyra çyrasy Batareýa: 3.7V 2400mAh zarýad berilýän litiý batareýa Çyra: 5W LED çyra çyrasy Kabel ýa-da wilka: 4.2V DC adapter zarýady Gaplamak: 1 sany guty, guty, 16 sany / karton Kartonyň ululygy: 56.2x51.1x29.2 sm çyra çyrasy Batareýa: 3.7V 9600mAh zarýad berilýän litiý batareýa Çyra: 10W LED çyra çyrasy Kabel ýa-da wilka: 4.2V DC adapter zarýady Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany karton Çyra: 5W LED yşyk çyrasy Kabel ýa-da wilka: 4.2V DC adapter zarýady Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton Kartonyň ululygy: 57x41,5x31,6 sm çyra çyrasy Kabel ýa-da wilka: AC tok kabel zarýady Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton Kartonyň ululygy: 69.5x49.5x29 sm Gün şöhlesi 3W çyra çyrasy bilen batareýa: 2x 4V 900mAh zarýad berilýän gurşun-kislota batareýalary Çyra: 3W LED çyrasy LED çyrasy: 6W LED kempir çyrasy Gün zarýady: Zarýad bermek üçin gün paneli bilen Kabel ýa-da wilka: AC tok kabeli zarýady, 12V DC rozetka zarýady Gaplamak: 1 sany / guty, 20 sany / karton Kartonyň ululygy: 66.9x52x25.4 sm