We help the world growing since 2000

Saglyk küýzesi

  • Elektrik çäýnegi Temperatura gözegçilik aýna çaý çaýhana

    Elektrik çäýnegi Temperatura gözegçilik aýna çaý çaýhana

    Takyk temperatura gözegçilik elektrik çäýnegi]: Çaýy dogry temperaturada dikeltmek üçin dürli akylly programmalary belläň.Bu elektrik çaý çäýnegi iň oňat, iň ýakymly çaýlary, kofeleri almak ýa-da nahar suwuny gaýnatmak üçin takyk temperatura gözegçiligini (160 ℉ -200 provides) üpjün edýär.Şeýle hem süle, makaron, ýumurtga, gyzdyrýan süýt we dezinfeksiýa üçin iň oňat enjam.

    10-22 dinamiki funksiýalar - AWK-701 dürli çaý, miwe çaýlary, adaty Aziýa reseptleri we başgalary taýýarlamak üçin 16 sany akylly programma hödürleýär.Bulardan başga-da, dolandyryşlar köp funksiýaly bolup, bu ynkylap suw çüýşesinde dürli sanawdan çykarylan zatlary ýasamaga mümkinçilik berýär.