We help the world growing since 2000

Elektrik fanaty

 • Kennede-den zarýad berilýän janköýer

  Kennede-den zarýad berilýän janköýer

  Bu gaty gowy ——- Janköýer pes tizlikde bir hepde töweregi işläp biler.Iki gün orta tizlikde we 15 sagat ýokary tizlikde

  Çeýe janköýer - ýabany ýerdäki kiçijik otagyňyza ajaýyp howa akymyny döretmek üçin janköýer bedenini sazlap bilersiňiz.

  Taymer - ýatanyňyzda köp howa akymynyň zerurlygy bolmadyk wagty energiýany tygşytlamaga kömek etmek üçin

  Uly tutawaç we gök reňk - düşelge gurşawyňyza laýyk gelýär, oňa agyr we ygtybarly önüm täsirini berýär

 • Pyýada janköýer, yrgyldadýan janköýerler, elektrik fanaty, sowatmak üçin sazlanylýan hemişelik janköýer

  Pyýada janköýer, yrgyldadýan janköýerler, elektrik fanaty, sowatmak üçin sazlanylýan hemişelik janköýer

  POWERFUL & QUIET SOOLING: Bu janköýer, orta we uly otaglarda giň meýdany sowatmak üçin 3 tizlik sazlamasy we yrgyldama bilen goşa pyçak konfigurasiýasyny görkezýär;Elektron dolandyryşlary ulanmak aňsat, awtomatiki öçüriji taýmer we uzakdan dolandyryş

  HYZMATDAŞ SORAMAK: Bu janköýer, otagyň sowadylmagy üçin yrgyldamany we 3 güýç sazlamasy we 3 şemal görnüşi bilen üýtgeşik özboluşly tejribe hödürleýär: üýtgeýän, şemally we hemişelik;Uzakdan dolandyrmak otagyň aňyrsyndan işlemegi aňsatlaşdyrýar

 • Kennede batareýasy bilen kiçi janköýer

  Kennede batareýasy bilen kiçi janköýer

  Bu gaty gowy ——- Janköýer pes tizlikde bir hepde töweregi işläp biler.Iki gün orta tizlikde we 15 sagat ýokary tizlikde

  Çeýe janköýer - ýabany ýerdäki kiçijik otagyňyza ajaýyp howa akymyny döretmek üçin janköýer bedenini sazlap bilersiňiz.

  Taymer - ýatanyňyzda köp howa akymynyň zerurlygy bolmadyk wagty energiýany tygşytlamaga kömek etmek üçin

  Uly tutawaç we gök reňk - düşelge gurşawyňyza laýyk gelýär, oňa agyr we ygtybarly önüm täsirini berýär