Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

Elektrik çäýnegi Temperatura gözegçilik aýna çaý çaýhana

Takyk temperatura gözegçilik elektrik çäýnegi]: Çaýy dogry temperaturada dikeltmek üçin dürli akylly programmalary belläň. Bu elektrik çaý çäýnegi iň oňat, iň ýakymly çaýlary, kofeleri almak ýa-da nahar suwuny gaýnatmak üçin takyk temperatura gözegçiligini (160 ℉ -200 provides) üpjün edýär. Şeýle hem süle, makaron, ýumurtga, gyzdyrýan süýt we dezinfeksiýa üçin ajaýyp enjam. 10-22 dinamiki funksiýalar - AWK-701 dürli çaý, miwe çaýlary, adaty Aziýa reseptleri we başgalary taýýarlamak üçin 16 sany akylly programma hödürleýär. Bulardan başga-da, dolandyryşlar köp funksiýaly bolup, bu ynkylap suw çüýşesinde dürli sanawdan çykarylan zatlary ýasamaga mümkinçilik berýär.
    Önümiň induksiýasy: Takyk gözegçilik - funksiýalaryň her biri takyk we ajaýyp wagt we temperatura gözegçiligini diňe bir demde iň gowularyny çykarmaga däl-de, içgileriňizi lezzetli görnüşde etmäge mümkinçilik berýän optimallaşdyrylan dolandyryş paneli bilen goldanýar. wolt: 110/220 V Aýna bedeni we sagdyn: Borosilikat aýna elektrik çäýnegi üçin iýmit derejeli materiallar iň arassa gaýnag gurşawy üpjün edýär, 304 poslamaýan polatdan içerki we çaý guýýan zyýanly maddalar ýa-da ýakymsyz ys sizi sagdyn, howpsuz we amatly alyp barýar durmuş. [Ulanyjy üçin amatly dizaýn]: Easyeňil guýulýan poslamaýan polat gapagyň süzgüçli süzgüji bilen içgäňize uly göwrümli goýumlaryň girmeginiň öňüni alýar. Örtük çalt doldurmak üçin gapagy aňsatlyk bilen açýar. Salkyn degmek üçin tutawaç goşmaça howpsuzlygy üpjün edýär. Goşmaça amatly üçin 360 dereje simsiz esas. Ulanmak aňsat: Bu elektrik çaý öndürijisini ulanmak aňsat, wagt ýa-da temperaturany kesgitlemezden islän funksiýaňyzy saýlamak üçin MENU düwmesini sagat ugruna ýa-da sagat ugruna öwüriň, soň bolsa nahar bişirilişiniň gutarmagyna garaşyp, hezil etmeli iýmit. Arassalamak aňsat: Çäýnäniň giň agzy, has gowy arassalamak üçin çäýnegi 1 stakan sirke ýa-da limon suwy we 2 käse suw bilen arassalamagy we doldurmagy aňsatlaşdyrýar Aýratyn parametrler 1.5L köp funksiýaly saglyk küýzesi Maksadyň kuwwaty: 1.5L bahalandyrylan güýç : Sanly paneldäki 800W 360 dereje aýlaw bazasy LCD displeý warmylylyk funksiýasyny saklaň 22 saglyk funksiýasy Borosilikat aýna küýzäniň göwrümi Giriş naprýa: eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 sany guty / guty, 12 sany / karton Kartonyň ululygy: 57 * 41.5 * 47.2 cm 1.8L köp funksiýaly saglyk küýzesi Maksimum kuwwaty: 1.8L bahalandyrylan kuwwat: 1200W 360 dereje aýlaw bazasy Sanly panelde LCD displeý ýyly funksiýany saklaň Borosilikat aýna küýzäniň göwrümi Giriş naprýa: eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 sany / guty, 8 sany kompýuter / karton Kartonyň ululygy: 59 * 56 * 61.5 sm 1.8L köp funksiýaly saglyk küýzesi Iň ýokary kuwwaty: 1.8L bahalandyrylan kuwwat: 800W 360 dereje aýlaw bazasy LCD displeý sanly panelde ýyly funksiýany saklaň 12 saglyk funksiýasy Borosilikat aýna küýzäniň giriş naprýa : AC 220-240V 50 / 60Hz Gaplamak: 1 sany / guty, 8 sany / karton Kartonyň ululygy: 59 * 56 * 61.5 sm