We help the world growing since 2000

Elektrik çäýnegi Temperatura gözegçilik aýna çaý çaýhana

Gysga düşündiriş:

Takyk temperatura gözegçilik elektrik çäýnegi]: Çaýy dogry temperaturada dikeltmek üçin dürli akylly programmalary belläň.Bu elektrik çaý çäýnegi iň oňat, iň ýakymly çaýlary, kofeleri almak ýa-da nahar suwuny gaýnatmak üçin takyk temperatura gözegçiligini (160 ℉ -200 provides) üpjün edýär.Şeýle hem süle, makaron, ýumurtga, gyzdyrýan süýt we dezinfeksiýa üçin iň oňat enjam.

10-22 dinamiki funksiýalar - AWK-701 dürli çaý, miwe çaýlary, adaty Aziýa reseptleri we başgalary taýýarlamak üçin 16 sany akylly programma hödürleýär.Bulardan başga-da, dolandyryşlar köp funksiýaly bolup, bu ynkylap suw çüýşesinde dürli sanawdan çykarylan zatlary ýasamaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň induksiýasy:

Takyk gözegçilik - funksiýalaryň her biri takyk we ajaýyp wagt we temperatura gözegçiligi diňe bir demde iň gowusyny çykarmaga däl-de, içgileriňizi kynçylyksyz lezzet almaga mümkinçilik berýän optimallaşdyrylan dolandyryş paneli bilen goldanýar. Wolt: 110/220 V.

Aýna bedeni we sagdyn:Borosilikat aýna elektrik çäýnegi üçin iýmit derejeli materiallar iň arassa gaýnag gurşawy üpjün edýär, 304 poslamaýan polatdan içerki we çaý guýýan zyýanly maddalar ýa-da ýakymsyz ys sizi sagdyn, howpsuz we rahat durmuşa alyp barmaýar.

[Ulanyjy üçin amatly dizaýn]:Easyeňil dökülýän poslamaýan polat gapagyň süzgüçli süzgüji bilen içgäňize uly göwrümli goýumlaryň öňüni alýar.Örtük çalt doldurmak üçin gapagy aňsatlyk bilen açýar.Salkyn degmek üçin tutawaç goşmaça howpsuzlygy üpjün edýär.Goşmaça amatly üçin 360 dereje simsiz esas.

Ulanmak aňsat:Bu elektrik çaý öndürijisini ulanmak aňsat, wagt ýa-da temperaturany kesgitlemezden islän funksiýaňyzy saýlamak üçin MENU düwmesini sagat ugruna ýa-da sagat ugruna öwüriň, soň bolsa nahar bişirilişiniň gutarmagyna garaşyp, nahardan lezzet almaly bolarsyňyz.

Arassalamak aňsat:Çäýnäniň giň agzy, has gowy arassalamak üçin çäýnegi 1 stakan sirke ýa-da limon suwy we 2 käse suw bilen arassalamagy we doldurmagy aňsatlaşdyrýar.

Specörite parametrler

1.5L köp funksiýaly saglyk küýzesi

Iň ýokary kuwwaty: 1.5L

Bahalandyrylan kuwwat: 800W

360 dereje aýlaw bazasy

Sanly panelde LCD displeý

Warmyly işlemegi dowam etdiriň

22 saglyk funksiýasy

Borosilikat aýna küýzäniň bedeni

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 12 sany / karton

Kartonyň ululygy: 57 * 41.5 * 47.2 sm

1.8L köp funksiýaly saglyk küýzesi

Iň ýokary kuwwaty: 1.8L

Bahalandyrylan kuwwat: 1200W

360 dereje aýlaw bazasy

Sanly panelde LCD displeý

Warmyly işlemegi dowam etdiriň

Borosilikat aýna küýzäniň bedeni

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 8 sany / karton

Kartonyň ululygy: 59 * 56 * 61.5 sm

1.8L köp funksiýaly saglyk küýzesi

Iň ýokary kuwwaty: 1.8L

Bahalandyrylan kuwwat: 800W

360 dereje aýlaw bazasy

Sanly panelde LCD displeý

Warmyly işlemegi dowam etdiriň

12 saglyk funksiýasy

Borosilikat aýna küýzäniň bedeni

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220-240V 50 / 60Hz

Gaplamak: 1 sany / guty, 8 sany / karton

Kartonyň ululygy: 59 * 56 * 61.5 sm


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler