Siaosong (KENNEDE 20 2021-nji ýylda Hytaýyň LED senagatynda iň gowy 100 yşyklandyryş kompaniýasynda 31-nji we girdeji boýunça iň gowy 50 kompaniýada 31-nji ýeri eýeledi

Yşyklandyryş pudagynda görnükli kärhana hökmünde Siaosong Paýdarlar (öňki Kinwright) hemişe garaşsyz innowasiýa ähmiýet berýärdi we oňa eýerdi, esasy bäsdeşlik ukybyny hemişe ýokarlandyrdy we yşyklandyryş pudagynda möhüm üstünlikler gazandy.

Recentlyaňy-ýakynda bu kompaniýa 2021-nji ýylda iň oňat 50 LED senagat girdejisini gazandy we 2021 Hytaý LED yşyklandyryş pudagy Top 100 sanawy 31-nji ýeri eýeledi.

ategw

Geljekde “Xiaosong” paýnamalary üznüksiz innowasiýa düşünjesini dowam etdirer we müşderileriň islegini çuňňur ösdürmäge we has bäsdeşlik önümlerini satmaga synanyşmaga het eder. Täzeçillik ukybymyzy berkitmegi we has ýokary hilli önümler bilen markamyzyň täsirini we bazar paýyny ýokarlandyrmagy dowam etdireris


Iş wagty: Awgust-17-2022